Get Adobe Flash player

ตะวัน คำสุจริต

สังเขปประวัติ คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม 

คุณตะวัน คำสุจริต 

คู่สมรส คุณอุไรวรรณ คำสุจริต

เกิดที่จังหวัด สกลนคร 

ประเทศ ไทย

 

 

ด้านพุทธศาสนา

อายุ ๑๓ ปี ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดป่าดงชน ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖ โดยมีพระครูขันติธรรมารักษ์ (หลวงพ่อสัมมา ขันติปาโล) เป็นพระอุปัชฌาย์

 

อายุ ๒๐ ปี ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมี พระศาสนดิลก (หลวงพ่อมหาพรมมา จัตตภโย) เมื่อครั้งที่เป็นพระครูอภัยธรรมสุนทร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร วัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
พระใบฎีกาไพรเวช ขิปปาภิญฺโญ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

ครั้นบวชศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และรู้หลักธรรมพอเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตแล้ว ได้ทำการลาสิกขาบท ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

การศึกษา

พ.ศ.๒๕๓๖ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนหนองส่านราษฎร์บำรุง

พ.ศ.๒๕๔๐ จบนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร 

พ.ศ.๒๕๔๒ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สายศิลป์) จาก ศบอ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 
พ.ศ.๒๕๔๘ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สายวิทฯ-คณิตฯ) จาก ศบอ.เมืองสกลนคร  
พ.ศ.๒๕๔๙ จบหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๑ 


งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา-สังคม

พ.ศ.๒๕๔๐  ๒๕๔๙ เป็นอาจารย์อบรมศีลธรรม และควบคุมดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ ประจำสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๔๑  ๒๕๔๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดป่าสุทธาวาส

พ.ศ.๒๕๔๑  ๒๕๔๘ เป็นกรรมการควบคุมสนามสอบ และเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ประจำสำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นพระวิทยากรประจำจังหวัดสกลนคร ประจำ ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.๒๕๔๖  ๒๕๔๙ เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลกุดบาก เขต ๒ (ธรรมยุต)

พ.ศ.๒๕๔๓  ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และผู้ดำเนินรายการพระธรรมค้ำแผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระเสียงกรมการสื่อสารทหาร ภาคที่ ๓ (กวส.๓) จังหวัดสกลนคร ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน เวลา ๒๐.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น. (ถึงพ.ศ.๒๕๔๖)

พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และผู้ดำเนินรายการภูพานธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร ระบบ FM ความถี่คลื่น 91.25 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. รวมทั้งได้จัดรายการภูพานธรรม ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิ้ลท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๔๙  ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้บริหารเว็บไซต์สกลธรรมดอทคอม

พ.ศ.๒๕๔๙  ปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการบริหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงธรรมเพื่อ ประชาชนจังหวัดสกลนคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดภูริทัตตวนาราม สหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์วัดภูริทัตตวนาราม

พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผู้ก่อตั้ง/เจ้าอาวาส/ประธานกรรมการบริหารวัดป่าอริโซน่า

พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร/ผู้ดำเนินรายการตะวันธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๕๑- ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์ ประจำหนังสือพิมพ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๕๔ - ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม

พ.ศ.๒๕๕๔ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง/กรรมการประชาสัมพันธ์ วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

 

นอกจากนั้น คุณตะวัน คำสุจริต ยังเป็นผู้เขียนคอลัมน์ เขีียนประวัติพระป่ากรรมฐาน เขียนบทสารคดี เขียนบทบรรยาย ลงหนังสือหนังสือนิตยสาร และเว็บไซต์ชัั้นนำต่างๆ เป็นผู้จัดทำข่าว เป็นผู้จัดทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสถานีวิทยุโทรทัศน์  ฯลฯ 

 

 

 

 

คุณอุไรวรรณ คำสุจริต

คู่สมรส คุณตะวัน คำสุจริต

เกิดที่จังหวัด อุดรธานี

ประเทศ ไทย

 

วิทยฐานะ

ปริญญาตรี คณะมุษย์ศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน วิทยาลัยรามคำแหง

 

หน้าที่การงาน

เป็นเลขานุการของผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อผู้บริโภค ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

เป็นเลขานุการของผู้จัดการเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาลาดพร้าว 104 กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ร้านน้องเบียร์ จัดจำหนายจักรอุตสาหกรรม 

เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม

 

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คุณอุไรวรรณ คำสุจริต เป็นผู้มีจิตศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ช่วยส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำมิได้ขาด อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักสำคัญยิ่งในด้านงานเผยเพร่พระพุทธศาสนา ทั้งยังช่วยงานด้านการเขียนบทความของคุณตะวัน คำสุจริต ผู้เป็นสามี และยังมีการบำเพ็ญทาน รักษาศีล นั่งสมาธิภาวนา อยู่เสมอ ทั้งนี้ด้วยอาศัยการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดามาตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้น จึงมีนิสัยฝักใฝ่ในด้านพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง

 

ปัจจุบันนี้ คุณอุไรวรรณ คำสุจริต ได้ช่วยงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นผู้บริหาร เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม ช่วยงานด้านการเขียนประวัติพระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข" 

 

คัดลอกข้อความบางส่วนจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดยูเอสเอ (สหรัฐอเมริกา)

www.burapajan.com

 

 


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต