Get Adobe Flash player

ตะวัน คำสุจริต

สังเขปประวัติ คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม 

คุณตะวัน คำสุจริต
บิดา คุณพ่อนิวัฒน์ คำสุจริต มารดา คุณแม่เปี่ยง คำศรีพล

เกิดที่จังหวัด สกลนคร 

ประเทศ ไทย

ด้านพุทธศาสนา

อายุ ๑๓ ปี ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดป่าดงชน ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖ โดยมีพระครูขันติธรรมารักษ์ (หลวงพ่อสัมมา ขันติปาโล) เป็นพระอุปัชฌาย์

 

อายุ ๒๐ ปี ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมี พระศาสนดิลก (หลวงพ่อมหาพรมมา จัตตภโย) เมื่อครั้งที่เป็นพระครูอภัยธรรมสุนทร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร วัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
พระใบฎีกาไพรเวช ขิปปาภิญฺโญ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

ครั้นบวชศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และรู้หลักธรรมพอเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตแล้ว ได้ทำการลาสิกขาบท ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

การศึกษา

พ.ศ.๒๕๓๖ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนหนองส่านราษฎร์บำรุง

พ.ศ.๒๕๔๐ จบนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร 

พ.ศ.๒๕๔๒ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สายศิลป์) จาก ศบอ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 
พ.ศ.๒๕๔๘ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สายวิทฯ-คณิตฯ) จาก ศบอ.เมืองสกลนคร  
พ.ศ.๒๕๔๙ จบหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๑ 


งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา-สังคม

พ.ศ.๒๕๔๐  ๒๕๔๙ เป็นอาจารย์อบรมศีลธรรม และควบคุมดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ ประจำสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๔๑  ๒๕๔๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดป่าสุทธาวาส

พ.ศ.๒๕๔๑  ๒๕๔๘ เป็นกรรมการควบคุมสนามสอบ และเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ประจำสำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นพระวิทยากรประจำจังหวัดสกลนคร ประจำ ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.๒๕๔๖  ๒๕๔๙ เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลกุดบาก เขต ๒ (ธรรมยุต)

พ.ศ.๒๕๔๓  ๒๕๔๙ เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และผู้ดำเนินรายการพระธรรมค้ำแผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระเสียงกรมการสื่อสารทหาร ภาคที่ ๓ (กวส.๓) จังหวัดสกลนคร ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน เวลา ๒๐.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น. (ถึงพ.ศ.๒๕๔๖)

พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และผู้ดำเนินรายการภูพานธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร ระบบ FM ความถี่คลื่น 91.25 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. รวมทั้งได้จัดรายการภูพานธรรม ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิ้ลท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๔๙  เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้บริหารเว็บไซต์สกลธรรมดอทคอม

พ.ศ.๒๕๔๙  ปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการบริหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงธรรมเพื่อ ประชาชนจังหวัดสกลนคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดภูริทัตตวนาราม สหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์วัดภูริทัตตวนาราม

พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผู้ก่อตั้ง/เจ้าอาวาส/ประธานกรรมการบริหารวัดป่าอริโซน่า

พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร/ผู้ดำเนินรายการตะวันธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๕๑  เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์ ประจำหนังสือพิมพ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม

พ.ศ.๒๕๕๔ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง/กรรมการประชาสัมพันธ์ วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

 นอกจากนั้น คุณตะวัน คำสุจริต ยังเป็นผู้เขียนคอลัมน์ เขีียนประวัติพระป่ากรรมฐาน เขียนบทสารคดี เขียนบทบรรยาย ลงหนังสือหนังสือนิตยสาร และเว็บไซต์ชัั้นนำต่างๆ เป็นผู้จัดทำข่าว เป็นผู้จัดทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสถานีวิทยุ โทรทัศน์  ฯลฯ 

 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณตะวัน ได้ลาสิกขา เพื่อออกมาช่วยเหลือบิดามารดา ช่วยการงานทางบ้าน แม้นว่าจะลาสิกขาแล้ว ก็ยังให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ด้านศาสนามาโดยตลอด ประพฤติตนตามแนวทางของอุบาสกในทางพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำพิธีมงคลสมรสกับคุณอุไรวรรณ คำสุจริต

 

 

คุณอุไรวรรณ คำสุจริต

บิดา คุณพ่ออุดร พรมดง มารดา คุณแม่อนัญญา สายเจริญ

เกิดที่จังหวัด อุดรธานี

ประเทศ ไทย

 

วิทยฐานะ

ปริญญาตรี คณะมุษย์ศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน วิทยาลัยรามคำแหง

 

หน้าที่การงาน

เป็นเลขานุการของผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อผู้บริโภค ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

เป็นเลขานุการของผู้จัดการเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาลาดพร้าว 104 กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ร้านน้องเบียร์ จัดจำหนายจักรอุตสาหกรรม 

เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง/ผู้บริหาร เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม

 

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คุณอุไรวรรณ คำสุจริต เป็นผู้มีจิตศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ช่วยส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำมิได้ขาด อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักสำคัญยิ่งในด้านงานเผยเพร่พระพุทธศาสนา ทั้งยังช่วยงานด้านการเขียนบทความของคุณตะวัน คำสุจริต ผู้เป็นสามี และยังมีการบำเพ็ญทาน รักษาศีล นั่งสมาธิภาวนา อยู่เสมอ ทั้งนี้ด้วยอาศัยการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดามาตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้น จึงมีนิสัยฝักใฝ่ในด้านพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง

 

ปัจจุบันนี้ คุณอุไรวรรณ คำสุจริต ได้ช่วยงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นผู้บริหาร เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม ช่วยงานด้านการเขียนประวัติพระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข" 

 

คัดลอกข้อความบางส่วนจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดยูเอสเอ (สหรัฐอเมริกา)

www.burapajan.com

 

 


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต