Get Adobe Flash player

ไหว้ต้นไม้

ไหว้ต้นไม้ตะเคียนทอง ไหว้ภูเขา ไหว้ต้นไม้ใหญ่ ไหว้แมว ไหว้ควายสามขา ไหว้ก้อนหิน พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่?

ในฐานะที่เป็นลูกชาวพุทธ เห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าอยากไปวิจารณ์ หรืออยากอวดรู้ อวดฉลาด อะไรมากมาย

สิ่งไหนที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ควร เราก็ต้องช่วยกันรักษา ปกป้อง คุ้มครอง ถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้อง คุ้มครอง แล้วใครที่ไหนเล่าจะมาช่วยเรารักษา พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เลิศเลอมีค่ามาแต่กาลไหนๆ

หากศึกษา ปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้ว ความเจริญรุ่งเรืองย่อมบังเกิดกับบุคคลนั้นแน่นอน พระพุทธองค์ทรงฝากศาสนาไว้กับ ภิกษุ ภิกษุณี (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) อุบาสก อุบาสิกา สี่เหล่านี้แลจักเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป
ขอถามชาวพุทธทั้งหลายว่า ไหว้ต้นไม้ ไหว้ภูเขา ไหว้จอมปลวก ไหว้ก้อนหิน ไหว้กล้วยออกลูกเป็นพญานาค ไหว้ต้นตะเคียน ไหว้คนทรงเจ้าเข้าผี ไหว้ควายสามขา ไหว้แมวสองขา ไหว้ไก่ ไหว้ไปสารพัด ฯลฯ ขอถามว่ามีในตำราพระพุทธศาสนาเล่มไหน มีในพระไตรปิฎกเล่มไหน ? ถ้ามีกรุณาส่งมายืนยันครับ
ดังนั้น เราชาวพุทธทั้งหลาย ควรให้ความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาบ้าง มิใช่ว่าใครมาจูงจมูกให้ไปทางไหนก็ไปตามนั้น ไปแบบไม่มีหลักเกณฑ์ เรียกว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียว

ที่พูดเช่นนี้มิใช่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามในความนับถือของท่าน บางคนอาจจะอ้างว่า เราเสรีในการนับถือศาสนา จะนับถืออะไรก็ได้ ท่านมีสิทธิ์พูดได้ครับ แต่ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองให้ดีก่อนว่านับถือศาสนาอะไร ? ผมดูจากภาพแล้วเป็นพระในทางพระพุทธศาสนาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้นำพาญาติโยมอัญเชิญไม้ตะเคียนทองไปไว้ที่วัด เพื่อให้คนกราบไหว้บูชา

ถ้าท่านเอาไม้ตะเคียนทองไปไว้ที่วัด นำไปเป็นเสาศาลา เสากุฎิ วิหาร นำไปทำเป็นฟืน หรือนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในวัด ผมจะไม่ตำหนิอะไรเลยสักนิด มีแต่จะกราบอนุโมทนาสาธุการเป็นแน่

ถ้าไม่ผิด ผมก็ไม่คิดที่จะตำหนิเลยแม้แต่น้อย แต่นี่เห็นว่าผิด เลยนำมาเขียนเพื่อเป็นข้อคิดให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้นำไปพิจารณา

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ที่พึงอื่นของเราไม่มี พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ พระธรรม เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ” สามสิ่งนี้เรียกว่า พระรัตนตรัย (แก้วสามประการ) นี้แลเป็นสิ่งที่ควรกราบไหว้ สักการะบูชา อย่างแท้จริง

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต
3 พฤษภาคม 2560
www.burapajan.com

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000044639

 


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต