Get Adobe Flash player

วัดป่าถ้ำโพรง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานมหากุศล ถวายผ้ากฐิน ณ วัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร..

 

 

 


กฐินวัดป่าถ้ำโพรง
บ.สร้างแก้ว ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

 
  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา คณะสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร นำโดย นายประดิษฐ์ ตันวัฒนพงษ์ พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนพานิชยการณ์สกลนคร, มหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายกฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๓๐ น.       พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร
-         ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.๐๐ น.        พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
-        พระสงฆ์ทำพิธีอปโลกนกรรม
-        พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร,ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
-        มอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพ
เป็นอันเสร็จพิธี
  พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐินว่า “มีอานิสงส์ถึง ๘๐ กัปป์ เกิดในภพใดชาติใด จักสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีบริวารมากมาย มีความสุขความเจริญทั้งกายใจ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน
 ขออำนาจกุศลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญ จงอำนวยให้ท่านแลครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ   พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ร่ำรวย มีชัย ปลอดภัย ร่มเย็น ตลอดกาลนาน

วัดป่าถ้ำโพรง
089-276-5594

บุรพาจารย์ดอทคอม ร่วมอนุโมทนา
www.burapajan.com


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต