Get Adobe Flash player

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ให้มีพุทโธติดหัวใจ

"เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเหินห่างจากศีลจากธรรม ไปที่ไหนให้ระลึกถึงธรรมเสมอจะรู้ตัวๆ ไม่ค่อยลืมตัวคนเรา ถ้าไม่มีธรรมลืมทั้งนั้นแหละ คนไม่มีธรรมในใจแล้วลืม ไปไหนก็เถ่อ ไม่มีหลักมีเกณฑ์ พากันระลึกพุทโธติดตัวมา ไปในรถก็พุทโธให้ติดตัวไป กลับไปก็ให้มีพุทโธติดตัวไป"

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๑

ให้มีพุทโธติดหัวใจ

วันนี้คนก็มากอยู่นะ มาหลายแห่ง วันนี้มาหลายแห่งด้วยกัน เมืองชล ตั้ง ๔๐๐ นะ รถบัสกี่คันล่ะ (๑๐ คัน) ไม่ใช่เล่นนะ แล้วไปอย่างไรมาอย่างไรกันบ้าง มาเที่ยวเฉยๆ เหรอ (มาทัศนศึกษา) ศึกษาให้ดี ดูให้ดี ข้างในมีแต่ทางจงกรมของพระ ในป่านี้มีแต่สถานที่ทำความเพียรของพระ ที่ทำงานของพระเต็มหมด ไม่ให้คนเข้าไป ให้อยู่แค่นี้ ไม่ให้เข้า ข้างในเป็นที่ทำงานของพระ เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเต็มหมดข้างใน ไม่ให้ใครเข้าไป บอกว่าห้ามเข้าเลย ที่นั่นเป็นทำเลภาวนาของท่าน

พี่น้องลูกหลานเป็นลูกชาวพุทธขอให้จิตใจเกี่ยวข้องพัวพันกับพุทธนะ ไปที่ไหนขึ้นรถไปให้พุทโธเต็มรถซิ มาพุทโธไม่มีในรถ คนแน่นรถไม่มีพุทโธสักคำเดียวคนเดียว เรียกว่ารถนี้บรรทุกขอนซุงมา ไม่ได้บรรทุกคนมีพุทโธมา บรรทุกขอนซุงมา ไม่มีใครระลึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ ซึ่งเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว ไม่มีใครระลึกถึงนะ ไปก็มองนู้นมองนี้เถ่อนู้นเถ่อนี้ไปอย่างนั้น ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร ไปให้มีพุทโธติดหัวใจ พุทโธติดหัวใจชุ่มเย็น พุทโธสะเทือนทั่วโลกธาตุ ธัมโม-สังโฆกระเทือนทั่วโลกธาตุ ให้มากระเทือนที่หัวใจเราบ้าง มันจะระลึกถึงบุญถึงบาปถึงป่าช้าที่เป็นที่ตาย

   เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเหินห่างจากศีลจากธรรม ไปที่ไหนให้ระลึกถึงธรรมเสมอจะรู้ตัวๆ ไม่ค่อยลืมตัวคนเรา ถ้าไม่มีธรรมลืมทั้งนั้นแหละ คนไม่มีธรรมในใจแล้วลืม ไปไหนก็เถ่อ ไม่มีหลักมีเกณฑ์ พากันระลึกพุทโธติดตัวมา ไปในรถก็พุทโธให้ติดตัวไป กลับไปก็ให้มีพุทโธติดตัวไป รถบรรทุกผู้มีธรรมทั้งหลายมีอานิสงส์มาก ผู้ที่ภาวนาพุทโธมีอานิสงส์มาก ผู้ขับรถให้ก็มีอานิสงส์มาก บรรทุกแต่คนไปเฉยๆ ไม่ดี

   วันไหนว่างก็เสาะแสวงหาอรรถหาธรรม อย่ามีแต่ความเพลิดเพลินเกินเนื้อเกินตัวไม่ดี ให้มีธรรมติดใจบ้าง ไปที่ไหนก็สบายร่มเย็น ท่านทั้งหลายจะไปเที่ยวชมทัศนศึกษาที่ไหนก็ไปดู อย่าลืมธรรมในใจพุทโธติดตัวไปด้วยนะ ในรถคันหนึ่งๆ มีพุทโธสักคนไหมล่ะในรถนั่น หรือมีตั้งแต่บรรทุกขอนซุงเต็มไปหมด เท่านั้นละวันนี้ไม่พูดมาก เหนื่อย เราเหนื่อยทุกวันๆ จะให้พร

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25MHz
พร้อมสถานีวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศ


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต