Get Adobe Flash player

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

พักงานภายนอก เร่งงานภายใจ

"วันสงกรานต์วันนี้พักการพักงานภายนอก เร่งงานภายใน คือ ความสงบเย็นใจด้วยจิตตภาวนาเข้าให้มาก ดี ใจเวลาภาวนาได้มีความสงบร่มเย็นเท่าไรมันรื่นเริงมากนะ"

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

พักงานภายนอก เร่งงานภายใน

   วันนี้เป็นวันสงกรานต์พักการพักงานทั้งหลายที่เคยวุ่นวายมาเป็นปีๆ ปีหนึ่งรอบวันนี้ละวันสงกรานต์ เป็นวันพักการพักงานวุ่นวายภายนอก ให้เข้างานภายใน ทำใจให้สงบเย็นใจ ใจสงบไม่เหมือนอะไรนะ ใจสงบนี้เย็นมากทีเดียว ร่างกายสงบไม่ค่อยมี เจ็บนั้นปวดนี้ทั่วร่างกายอยู่ตลอดเวลา หาความสงบไม่ได้คือร่างกาย มีแต่โรคแต่ภัยเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มเนื้อเต็มตัว แต่ใจนั้นก็ยุ่งไปตามสิ่งเหล่านี้ วันนี้ทำใจให้สงบเย็นนะ ถ้าใจสงบเย็นแล้วไปอยู่ที่ไหนเย็นหมด สบาย จำให้ดีนะ

   วันสงกรานต์วันนี้พักการพักงานภายนอก เร่งงานภายในคือความสงบเย็นใจด้วยจิตตภาวนาเข้าให้มาก ดีใจเวลาภาวนาได้มีความสงบร่มเย็นเท่าไรมันรื่นเริงมากนะ ไม่ได้เหมือนเรารื่นเริงกับสิ่งต่างๆ สิ่งของเงินทองข้าวของมากน้อยรื่นเริงไปผิวๆ เผินๆ แต่รื่นเริงภายในจิตใจนี้มันแน่นปึ๋ง สงบเย็นสบาย ให้จิตใจรื่นเริงกับสมบัติภายในได้แก่บุญแก่กุศลละดี สมบัติภายนอกเราเคยรื่นเริงและเคยเสียใจกับมันมาแล้ว เพราะได้มาแล้วเสียไป ได้มาแล้วเสียไป ดีใจแล้วเสียใจ แต่ทำใจของเราให้สงบเย็นได้มาแล้วอย่าให้เสียไป ให้รักษาความสงบร่มเย็นของใจด้วยจิตตภาวนา มีสติควบคุม สบายๆ ใจจะมีความเย็นสบายๆ

   อะไรในโลกนี้มารวมอยู่ที่ใจ ทุกข์ทั้งโลก-สุขทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจหมด เวลาชำระได้แล้วเหลือแต่ความสุขล้วนๆ อยู่ที่ใจ นั่นละแสนสบายตรงนั้น นอกนั้นไม่มีอะไรสบายล่ะ ให้พากันทำความสงบใจบ้าง วันนี้เป็นวันสงกรานต์วันหยุดการหยุดงานทุกสิ่งทุกอย่าง แต่งานทางใจไม่เคยได้เหลียวแลมาแต่ก่อนเป็นปีๆ มีวันนี้ให้ทำความสงบใจให้ดีนะ วันนี้ไม่พูดมากอะไร เหนื่อย ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พร ให้พากันภาวนา

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต