Blue Flower

หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม  แห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์  ต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง  จ.เลย  พระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่รักของทวยเทพเทวดา  ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  เป็นพระอริยสงฆ์สุปฏิปันโน  มีศีลาจาริยวัตรที่งดงาม  เป็นพระอริยสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือทั้งในและต่างประเทศ  หลวงปู่ชอบ  ฐาณสโม  นามเดิมท่านชื่อ  บ่อ  นามสกุล  แก้วสุวรรณ  บิดาท่านชื่อ  มอ  มารดาท่านชื่อ  พิลา  ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๔๔  ณ  บ้านโคกมน  ต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง  จ.เลย  มีบุตรร่วมมารดาบิดาเดียวกัน  ๔  คน  ท่านเป็นบุตรคนโต 

การบรรพชาอุปสมบท

อายุ  ๑๔  ปี  ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติ  ของท่านพระอาจารย์พา ซึ่งเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  ท่านได้เดินธุดงค์ปฏิบัตธรรมผ่านมาทางบ้านผาน้อย  หลวงปู่ชอบเลยเข้าไปกราบนมัสการปรนนิบัติท่าน  รวมทั้งไปถวายอาหารกับบิดารมารดาอยู่เป็นประจำ  ต่อมาท่านพระอาจารย์พา  ท่านเห็นถึงอุปนิสัยวาสนาของหลวงปู่ชอบ  ท่านจึงถามว่า  “เธอจะบวชไหม”  หลวงปู่ชอบตอบว่า  “ชอบครับ”  เธอจะบวชแน่หรือ  “ชอบครับ”  ถ้าเธอมีความประสงค์เช่นนั้นจงไปขออนุญาตบิดามารดาก่อนเถิด  ครั้นแล้วหลวงปู่ชอบ  ท่านจึงไปขออนุญาตบิดามารดาเพื่อจะบวชปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์พา  บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ก็ถามท่านเช่นกันว่า  “ลูกอยากจะบวชมั้ย”  หลวงปู่ท่านก็ตอบเช่นเดิมว่า  “ชอบครับ”  แม้ใครๆถามท่านก็ตาม  ท่านก็ตอบเพียงคำเดียวสั้นๆ ได้ใจความว่า  “ชอบครับ”  นี้จึงเป็นเหตุที่มาของชื่อท่านคำว่า  “ชอบ” 

อายุได้  ๑๙  ปี  ท่านพระอาจารย์พาจึงนำหลวงปู่ไปบรรพชาเป็นสามเณร  ณ  วัดบ้านนาแก  ต.บ้านนากลาง  อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  พออายุ  ๒๓  ปี  ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๖๗  ณ  วัดศรีธรรมาราม  อ.เมือง  จ.ยโสธร  โดยมีพระครูวิจิตวิโสธนาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอาจารย์แดง  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ครั้นบวชแล้วท่านตั้งใจศึกษาข้อวัตรปฏิบัติธรรม  ศึกษาหลักพระธรรมวินัย  หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  และได้พบหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ณ  เสนาสนะป่าบ้านสามผง  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  หลวงปู่มั่น  ได้ให้โอวาทกับท่านว่า  “ท่านเคยภาวนามาอย่างไร  ก็ให้ทำต่อไปเช่นนั้น  อย่าได้หยุด  ธรรมะ  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้นั้นมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละ  ถ้าอยากรู้อยากเห็นธรรมเหล่านั้น  ก็ให้ค้นหาเอาที่ใจของท่านเอง”  ท่านได้ฟังดังนี้จึงมีความเลื่อมใสศรัทธา  เข้าไปกราบมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต

หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม  ท่านจาริกธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปในสถานที่ต่างๆ  ในป่าถ้ำเงื้อมผาเพื่อหาความสงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม  คราวที่ท่านจาริกธุดงค์ไปทางภาคเหนือ  เข้าเขตประเทศพม่า  และเกิดหลงป่าอยู่หลายอาทิตย์  ไม่มีหมู่บ้านคน  มีแต่สัตว์ป่าดุร้าย  ข้าวน้ำไม่ได้ฉัน  พอรุ่งเช้าวันใหม่เทวดาได้นำข้าวน้ำมาถวายให้ท่าน  ข้าวน้ำที่เทวดานำมาถวายนั้นหลวงปู่เมตตาเล่าว่า  “ข้าวน้ำเทวดานั้นมีกลิ่นหอมมาก  ฉันแล้วอิ่มไปหลายวันไม่รู้สึกหิว”  จนกระทั่งเดินทางออกจากป่านั้นได้  จึงนับว่าท่านเป็นผู้ที่เทวาอารักษ์คุ้มครองรักษา  สมดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า  “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติแลปฏิบัติธรรม  ผู้ประพฤติธรรม  ธรรมนำความสุขมาให้” 

การมรณภาพ 

 หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม  มรณภาพในวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๘   สิริรวมอายุได้  ๙๓  ปี  ๑๑  เดือน  ๒๑  วัน  ในวันพระราชทานเพลิงศพท่านนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ 

คติธรรมคำสอน

หลวงปู่ชอบ  ท่านมักจะเทศน์เรื่อง ไตรสรณคมน์หรือ ศีล 5 มากกว่าธรรมข้ออื่น ซึ่งดูเผินๆ เหมือนเป็นหญ้าปากคอก แต่ท่านว่านี่แหละคือ รากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนา ถ้าไม่มีฐาน ไม่มีศีลรองรับ ก็ยากจะดำเนินความเพียรได้ เพราะหลวงปู่จะเทศน์ เป็นวลีสั้นๆ ประโยคสั้นๆ แต่ก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้ง ถ้าปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ปฏิบัติถูก ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ และพิจารณาได้ พิจารณาจริง พิจารณาถูก พิจารณาตรง พิจารณาชอบ