Blue Flower

หลวงปู่ศรี มหาวีโร หรือ พระเทพวิสุทธิมลคล   ได้ละสังขารแล้ว ด้วยอาการอันสงบ ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อเช้าของวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๓๓ น. สิริรวมอายุได้ ๙๔ ปี ๓  เดือน  ๑๓  วัน  ๖๖ พรรษา
หลวงปู่ศรี มหาวีโร 
 พระอริยสงฆ์ผู้มากด้วยบุญบารมี
วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 
  หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ท่านเป็นพระที่มีบุญญาธิการมากองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  หลวงปู่ศรี มหาวีโร นามเดิมท่านชื่อ ศรี นามสกุล ปักกะสีนัง ท่านถือกำเนิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ณ บ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม บิดาท่านมีนามว่า อ่อนศรี ปักกะสีนัง มารดาท่านมีนามว่า ทุมจ้อย ปักกะสีนัง ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ๑๑ คน
  หลวงปู่ศรี มหาวีโร สมัยเป็นฆราวาสท่านเป็นคนที่มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร นิสัยตรงไปตรงมาชอบความซื่อสัตว์สุจริต ยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ ได้สอบเข้ารับราชการเป็นครูสอนนักเรียน ต่อมาท่านเห็นพฤติกรรมของครูใหญ่ เป็นคนหยิ่งยโส ใช้อำนาจเกินขอบเขต ไม่สนใจในการสอนอบรมนักเรียน ท่านจึงตัดสินใจลาออก เมื่อลาออกจากครูแล้ว ตั้งใจว่าจะเดินทางไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานคร พอเดินทางมาถึงนครราชสีมา กลับคิดถึงบิดามารดา จึงหวญกลับ แล้วมาสอบเข้ารับราชการครูอีกครั้งหนึ่ง การสอบนั้นจำนวน ๔๐ – ๕๐ คน ท่านสอบได้อันดับที่ ๑ แล้วจึงเข้ารับราชการครูอีกครั้งหนึ่ง
 
  ชีวิตฆราวาส : ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านได้แต่งการกับ นางสาวสอน แสนยะมูล ซึ่งเป็นคนมีฐานะที่สุดในหมู่บ้าน โดยมีบุตรธิดาด้วยกัน ๔ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๓ คน
                 
  คำสั่งแม่: ก่อนที่มารดาจะสิ้นชีวิต ได้สั่งหลวงปู่ศรีว่า “ศรีเอ้ย...แม่อยากให้ลูกบวชให้สัก ๑๐ – ๑๕ วัน ก็ได้ พอให้แม่ได้พึ่งใบบุญ จะได้ไปดี ได้ไปสวรรค์กับเขา”
  เมื่อมารดาสั่งจบ หลวงปู่ศรีท่านก็น้ำตาล่วง หัวใจเหมือนจะหลุดหล่นหายไปต่อหน้าต่อตา จับมือแม่ไว้แน่นขนัด ซึ้งในน้ำใจของท่านที่รักเรายิ่งนัก จึงรีบรับปากแม่ว่า “ผมจะบวชให้แม่อย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง” ต่อมาไม่นานโยมมารดาของท่านก็เสียชีวิต
 
  การอุปสมบท: เมื่อตัดสินใจว่าจะบวชให้แม่แล้ว จึงกราบลาบิดา บอกลาพ่อตาแม่ยาย และบอกลาภรรยาสุดที่รัก ว่าจะบวชให้มารดาสักหนึ่งพรรษา พร้อมทั้งลาออกจากราชการครู เพื่อขอบวช ขณะนั้นอายุได้ ๒๙ ปีบริบูรณ์   
  หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ บ้านป่ายาง ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี      พระโพธิญาณมุนี (คำ โพธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เป็นพระอุปัชฌาย์
                พระครูศิริธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระกรรมจาจารย์
                พระครูสมุห์พันธ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
                พระอุปัชฌาย์ขนานามฉายาให้ว่า “มหาวีโร” แปลว่า “ผู้มีความหาญกล้ามาก”
  ครั้นบวชแล้ว ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อปฏิบัติธรรรม พอบวชครบ ๑ พรรษา ภรรยาและพ่อตาแม่ยายนิมนต์ให้สึก แต่ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาจหาญของท่านเพื่อมุ่งหวังต่อพระนิพพาน ท่านจึงตัดสินใจไม่ยอมลาสิกขา และตัดสินใจเข้าป่าปฏิบัติธรรม และเดินทางไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ซึ่งเป็นแม่ทัพธรรมสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สิงห์หนึ่งพรรษา พอออกพรรษาได้กราบลาหลวงปู่สิงห์ เพื่อไปศึกษาธรรมต่อกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
  มอบกายถวายชีวิตเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : ปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ หลวงปู่ศรี มหาวีโร เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมบุกป่าฝ่าดงช้างดงเสือ ตามเทือกเขาภูพานเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม เพื่อเข้ากราบมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าบ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  หลวงปู่มั่น เมตตาสอนหลวงปู่ศรีว่า “พระอรหันต์ไม่ได้ผุดขึ้นมาจากไหน ก็มาจากหัวใจของปุถุชน มาจาก ราคะ โทสะ โมหะ ถ้าหากใจปุถุชนนั้นพยายามบากบั่นฝึกปรือตน ให้เดินตามมรรคาสัมมาปฏิบัติ พระอรหันต์ก็มาจากที่นั่น กลั่นกรองมาจากที่นั่น เหมือนดอกบัวมาจากขี้ตมขี้โคลนเน่าๆ เหม็นๆ แต่พอพ้นน้ำ รับแสงอาทิตย์แย้มบานเต็มที่ มีสง่าราศรีใครก็อยากได้อยากชม”
  เมื่อท่านอยู่กับหลวงปู่มั่น ท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรม อุปัฎฐากรับใช้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นบุรพาจารย์ หากมีข้อสงสัยในอรรถธรรมก็กราบเรียนถามจากหลวงปู่มั่น องค์ท่านได้เมตตาตอบให้หายข้อข้องใจคลายสงสัยในทันที หลวงปู่ศรี มหาวีโร อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จนกระทั่งองค์ท่านมรณภาพ ภายหลังจากเสร็จการถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตแล้ว หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านได้ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปต่างสถานที่ต่างๆ ตามป่าเขาลำเนาไพร ป่าช้า ป่ารกชัฏ หาความสงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา จนได้สำเร็จมรรคผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์อีกต่อไปตลอดอันตกาล
  หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระอริยสงฆ์ผู้มากด้วยบุญบารมี ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งในและต่างประเทศ มีวัดสาขากว่าร้อยวัดทั้งในประเทศไทยแลต่างประเทศ
 
                การมรณภาพ : หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านป่วยด้วยโรคชรา มานานหลายปี ช่วงก่อนมรณภาพ ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น ตามคำอาราธนาของคณะแพทย์ แลคณะศิษย์ ต่อมาอาการหลวงปู่มีแต่ทรงกับทรุด ทางคณะสงฆ์ คณะศิษย์ จึงอาราธนาหลวงปู่ศรี กลับมาพักรักษาตัวที่วัดป่ากุง โดยได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดของคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
                จนกระทั่งเวลา ๐๕.๓๓ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สิริรวมอายุได้ ๙๔ ปี ๓  เดือน  ๑๓  วัน  ๖๖ พรรษา...หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านได้ละสังขารเข้าสู่พระนิพพานด้วยอาการอันสงบ ท่ามกลางสานุศิษย์เป็นจำนวนมาก..หลวงปู่ศรี มหาวีโร ลูกพระตถาคตเจ้า ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้ละสังขารจากสาธุชนไปตามกฎแห่งธรรมชาติ นับว่าพุทธศาสนิกชน ได้สูญเสียพระมหาเถระผู้เป็นดังประทีปธรรม เป็นหลักใจ หลักชัยของคณะศิษย์ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
 มีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดา
 ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลาย เป็นสุขอย่างยิ่ง
ขอนอบน้อมแด่พระสุปฏิปันโน
ขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์            
ขอน้อมกราบคารวะ หลวงปู่ศรี มหาวีโร 
พระอรหันต์ผู้มากด้วยบุญบารมี ด้วยเศียรเกล้า..
 
บุรพาจารย์ดอทคอม
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๑๒.๔๕ น.
ตะวัน คำสุจริต
เรียบเรียง
(๒๒.๔๕ น. ๑๕ ส.ค. ๕๔)
USA Time