Blue Flower

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำซีดี MP 3 หยดน้ำบนใบัว ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัน เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในวันถวายเพลิงศพขององค์ท่าน ในนามคณะศิษย์ในสหรัฐอเมริกา (ประกาศยอดเงินรับบริจาคทั้งหมด)

ประกาศรวมยอดเงินบริจาคทั้งหมด
เงินดอลลาร์  $ 4,910
เงินบาทไทย $ 34,256
คณะศิษย์องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อจัดทำซีดี MP 3 หยดน้ำบนใบบัว ซึ่งอ่านบรรยายประกอบดนตรี ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในนามคณะศิษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะศิษย์ในประเทศไทย จำนวน 30,000 แผ่น เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในวันงานพระราชทานเพลิงขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แผ่นละ  4 บาทไทย หรือตามกำลังศรัทธา
  ขอแจ้งให้ผู้ร่วมทำบุญทุกท่านทราบเพิ่มเติม เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้จัดทำได้กราบเรียนปรึกษาครูบาอาจารย์ที่วัดป่าบ้านตาด เรื่องทำซีดีประวัติหลวงตามหาบัว ท่านเมตตาให้คำแนะนำว่า ถ้าพอมีงบประมาณในการจัดทำซีดีนั้น ควรที่จะทำซีดีเพิ่มเติมจากยอดเดิมที่แจ้งให้ทางวัดป่าบ้านตาดทราบ เพราะคนจะมาร่วมในงานดังกล่าวนี้มาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงขอเพิ่มจำนวนซีดีเพิ่มจากยอดเดิมเป็น 30,000 แผ่น
 
ค่าจัดทำซีดีทั้งหมด 30,000 คิดเป็นเงินไทยจำนวน 120,000 บาท ราคาแผ่นละ 4 บาท
ค่าซื้อกล่องซีดี เพื่อบรรจุกล่องถวายพระ 4,000 บาท
ค่าซื้อซองพลาสติกใส่ซีดี ประมาณ 7,000 บาท
 
 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมทำบุญบริจาคโดยตรงที่คุณตะวัน คำสุจริต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (480)907-8856  หรือ www.thaiarizona.com E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     ประเทศไทย ติดต่อสอบถาม และบริจาคได้ที่ คุณเศรษฐวิทย์ มณีอินทร์ 086-789-9427
 
       รายนามเจ้าภาพผู้ร่วมทำบุญทั้งหมด จะพิมพ์ลงไฟล์เวิร์ด เพื่อบรรจุลงในซีดี และเงินที่เหลือจากการทำซีดี จะนำไปทำบุญซื้อทองคำเข้าคลังหลวง ถวายบูชาพระคุณแด่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 ถ้าส่งเป็นเช็คเงินสด กรุณาสั่งจ่ายในนาม Tawan Khamsujaritr
14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, Arizona 85249
    
 

 

  น้อมทำบุญบูชาพระคุณครั้งสุดท้าย กับองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย พระอรหันต์ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและสังคมส่วนรวม พระอรหันต์ผู้เป็นมหาบุรุษผู้ภักดีต่อแผ่นดินสยาม

  

 

การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง 

 

ผู้ให้ของที่ชอบใจ สิ่งของที่ชอบใจย่อมเจริญแก่ผู้นั้น 
การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข 
 
“เวลามีชีวิตอยู่นี้ เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงาม และทำด้วยความเมตตาสงสาร เพราะหลังจากนี้แล้ว เราตายแล้ว เราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป เป็นตลอดอนันตกาล”  

 

วาทะธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโ

 

 

 
รายชื่อผู้บริจาคทำบุญ ทางคณะผู้จัดทำ จักนำมาลงไว้ที่เว็บไซต์บุรพาจารย์ และประกาศลงหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย (หนังสือพิมพ์ไทยในสหรัฐอเมริกา) เพื่อแจ้งให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านทราบ แลอนุโมทนาโดยทั่วกัน
 

 

จัดทำในนามคณะศิษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย 

 

คณะศิษย์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
คณะศิษย์หลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

คณะศิษย์หลวงพ่อสัมมา ขันติปาโล วัดป่าดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร
คณะศิษย์พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฒฑโน) วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะศิษย์พระราชสิทธิโมลี (หลวงพ่อสมาน คุณากโร) วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
คณะศิษย์พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส วัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
คณะศิษย์พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร วัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
คณะศิษย์พระอาจารย์สุริยัน วรคุโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
คณะศิษย์พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
 

 

รายนามผู้บริจาคจัดทำซีดี MP 3 หยดน้ำบนใบบัว
ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
 
 
 
บรรยายโดย..พระอาจารย์สุริยัน วรคุโณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
รายนามผู้บริจาคฝ่ายสงฆ์

 

๑.คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา $ 350
๒.พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี (หลวงพ่อสมาน คุณากโร) ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา $ 200
๓.พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส วัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา $ 300
๔.พระอาจารย์วัฒนา วัดป่าอินเดียน่า รัฐอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา $ 30
๕.พระอาจารย์สังข์ทอง วัดสันติ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา $ 50
๖.พระอาจารย์รักษพล กุลวัฑฒโน วัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา $ 100
๗.พระวิโรจน์ ฐิตธัมโม วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา $ 100
๘.พระคณิต อธิปุญฺโญ วัดพุทธไทยถาวร รัฐนิวยอร์ก $ 100
๙.แม่ชีวิไลวรรณ จันทร์เหลือง วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 30
 
 
รายนามผู้บริจาคฝ่ายฆราวาส

 

๑.คุณพ่อนิวัฒน์-คุณแม่เปี่ยง คำสุจริต อ.ภูพาน จ.สกลนคร ประเทศไทย และคุณตะวัน คำสุจริต   รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา $ 500
๒.คุณวิเชษ ศรีเชษฐา ผู้บริหารสำนักพิมพ์สาละ เจ้าภาพพิมพ์ปกซีดีถวาย จำนวน 10,000 แผ่น
๓.คุณสุรัชฎาภรณ์ ศรีหาบัว เจ้าภาพออกแบบปกซีดี และแผ่นซีดี
๔.คุณBob-คุณTongtip Newman รัฐอริโซน่า $ 500
๕.คุณยายปราณี ยอดเพ็ชร์ รัฐอริโซน่า$ 20
๖.คุณBill & Noi Wolson รัฐอริโซน่า $ 10
๗.คุณดวงใจ สวัสดิ์เรือง รัฐอริโซน่า $ 5
๘.คุณวิชเยนทร์ สวัสดิ์เรือง รัฐอริโซน่า $ 5
๙.คุณสุทัศน์ เดี่ยวสูงเนิน รัฐอริโซน่า $ 5
๑๐.คุณหอม เดี่ยวสูงเนิน รัฐอริโซน่า $ 5
๑๑.คุณสมเกียรติ-คุณนงลักษณ์-คุณคริส-น้องทิมโมตี้-น้องเทียร่า จักรแก้ว ร้านอาหารไทยเบสิล สาขาแชนด์เลอร์ Thaibasil Chandler, AZ รัฐอริโซน่า $ 20
๑๒.คุณพิกุล คิททิลสัน และครอบครัว รัฐอริโซน่า $ 20
๑๓.คุณกันวิสาร์ สุริโย เบลเลอร์ รัฐอริโซน่า $ 5
๑๔.คุณกรรณิการ์ แมสเทนบรุก รัฐอริโซน่า $ 20
๑๕.คุณพิศ มาตินี่ รัฐอริโซน่า $ 5
๑๖.คุณน้อง-George Striza รัฐอริโซน่า $ 20
๑๗.คุณสมเกียรติ สวนคง พร้อมครอบครัว รัฐอริโซน่า $ 20
๑๘.คุณทิม-คุณสมศรี ชัม รัฐอริโซน่า $ 9
๑๙.คุณรชฏ-คุณจิตโสมนัส มุนีพีระกุล รัฐอริโซน่า $ 40
๒๐.บริษัท สวัสดีเรียลตี้ Sawadee Realty คุณNorman-คุณPatrida-คุณ Oven Fite รัฐอริโซน่า $ 100
๒๑.ร้านอาหารไทยเบสิล สาขาอวาตุกี้ Thai Basil Ahwatukee , Phoenix, AZ คุณภัทริดา-คุณปุ๊ก-คุณวิมล รัฐอริโซน่า $ 100
๒๒.คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมครอบครัว $ รัฐอินเดียน่า 43
๒๓.คุณปรัชญา-คุณเย็นฤดี-น้องธนกร ชาญพิพัฒน์วิทยา รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 100
๒๔.คุณแสงระวี-Trevor Pugh รัฐอริโซน่า $ 10
๒๕.ชมรมรักษ์ธรรม โดยคุณนันทวุฒิ อนุยูร พร้อมคณะ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา $ 348
๒๖.คุณสุพัตรา ทรัพยาขจร รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 60
๒๗.คุณอภิพัสต์ บูรณะสมบัติ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 50
๒๘.S. Lonbai รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 60
๒๙.คุณทัศนีย์ ธีรัตน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 40
๓๐.คุณจิรวัฒน์ เจริญพงษ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 50
๓๑.คุณพัชรี รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๓๒.คุณพาณี รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 10
๓๓.Kay รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 50
๓๔.Nancy Woo (ป้าดา) รัฐแคลิฟอร์เนีย $20
๓๕.คุณยุดา รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 15
๓๖.คุณอมฤต-คุณวิไล รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๓๗.คุณสาลิณี โป่งอ่อน รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 100
๓๘.คุณบุญช่วย รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๓๙.คุณสุคนธ์ ทีลึก รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๔๐.คุณสมศักดิ์-คุณแมกกี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๔๑.คุณป้าแฉล้ม สุริยวงศ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 50
๔๒.คุณป้าลั้ง รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๔๓.Jummy Yum รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 30
๔๔.คุณกุ้ง พร้อมครอบครัว $ 20
๔๕.คุณเดือน พร้อมครอบครัว $ 30
๔๖.ครอบครัวตั้งใจอยู่ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๔๗.คุณวิเชียร-คุณบุศราภรณ์ เอี่ยมรานนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๔๘.คุณรุ้งตะวัน รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 10
๔๙.คุณทิพยวรรณ จันทร์ศรีน้อย รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 30
๕๐.คุณน้ายง รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๕๑.คุณศศิธร บุนนาค รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 10
๕๒.คุณจุฬา-คุณปู รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 31
๕๓.คุณเพชรถาวร วัณณาราช รัฐโอคลาโฮมา $ 100
๕๔.คุณอรวรรณ ศรทอง อุบาสิกาวัดพุทธไทยถาวร รัฐนิวยอร์ก $ 100
๕๕.คุณพรสวรรค์ อินทร์เนียม อุบาสิกาวัดพุทธไทยถาวร รัฐนิวยอร์ก $ 100
๕๖.คุณคำกอง คาร์ส รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 10
๕๗.คุณติ๊ก แอง รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 5
๕๘.คุณชนัญญา สุพร,คุณสุริยัน รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 63
๕๙.คุณวรารัตน์ แก่นดี รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๖๐.คุณนิชชา ทอนเจริญ รัฐอริโซน่า $ 20
๖๑.คุณจรีภรณ์ ใจกล้า รัฐอริโซน่า  $ 20
๖๒.คุณเรณู ซีกเลอร์ รัฐอริโซน่า $ 10
๖๓.คุณพิไลลักณ์ สุวรรณโพธิ์ศรี รัฐอริโซน่า $ 5
๖๔.คุณกันยา วันนาแมกเซอร์ รัฐอริโซน่า $ 40
๖๕.Natthamon Highley รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 40
๖๖.คุณอมรจักร พุ่มพฤกษ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๖๗.คุณเซอรี่-คุณศศิธร-คุณจอนนี่ ดาวนี่ $ 25
๖๘.คุณต้อย รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 5
๖๙.คุณทัศนีย์ กับน้องสาว รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 20
๗๐.คุณยุทธ-คุณแทมมี่ ฉันทนารุ่ง รัฐอริโซน่า $ 50
๗๑.คณะศรัทธาวัดป่าอริโซน่า BT 120 บาท
๗๒.คุณศร  แทรน  รัฐอริโซน่า  $  100

๗๓.คุณวิสุทธิ์-คุณนิธิวะดี ณ ตะกั่วทุ่ง รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 65

๗๔.คุณชาลิสา มงคล รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 30

๗๕.คุณพจนา เรืองอารักษ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย $ 5

๗๖.คุณมาลัย ไอซ์แมน รัฐอริโซน่า $ 20

๗๗.คุณจารุวรรณ โลล่า รัฐอริโซน่า $ 20

 

 

รายนามผู้บริจาคในประเทศไทย

 

๑.คุณเศรษฐวิทย์-คุณกัญญ์ณพัชญ์-น้องพัฒน์สรณ์ มณีอินทร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 2,000 บาท
๒.คุณกาญจนาพร งามระเบียบ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500 บาท
๓.คุณจิรศักดิ์-คุณกัญญารัตน์-ด.ช.ปรมะ รุ่งแสง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500
๔.ครอบครัว "งามระเบียบ" กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 1,000 บาท
๕.คุณอัมพร เหมือนใจ พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 1,000 บาท
๖.ครอบครัว "แพร่งพราย" กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500 บาท
๗.คุณจำนง-คุณบุญชู-ด.ช.ชนินทร์ แก้วแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500
๘.คุณกัญจานะ จงมาดี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500 บาท
๙.คุณแม่คำเดือย วงศ์ลำพันธ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500 บาท
๑๐.คุณนิติ-คุณวิไลวรรณ-คุณรัตนวรรณ เลิศไกร โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 2,000 บาท
๑๑.คุณศุภกรณ์-คุณวราพร-ด.ช.จิรวชญ์-ด.ญ.ณัฐกมล-น้องซัน  เลิศไกร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 2,000  บาท
๑๒.คุณเนติ คำตั๋น พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500 บาท
๑๓.คุณนพดล แพทย์ประทุม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500  บาท
๑๔.ด.ช.ณัฐกานต์-ด.ช.ณัฐพัทธ์  ทองใกล้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 200  บาท
๑๕.คุณสินีนาถ-ด.ช.สิริกร  กล่ำเพ็ชร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 200  บาท
๑๖.คุณปรวรรณ-คุณพัศรุจ สุขประเสริฐ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100  บาท
๑๗.หจก. ภานุวัฒน์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง โดยคุณณัฐพร-ด.ช.ภานุวัฒน์ อินรองพล, และคุณสุธรรม จันทร์สว่าง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 5,000 บาท
๑๘.คุณวิชิต-คุณพิสมัย ไชยวงค์, คุณชัยวัฒน์ สุวรรณจินดา,คุณศรินยา-คุณชญานี-ด.ช.สิรศิทธิ์ ไชยวงค์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 2,000  บาท
๑๙.คุณอดิศักดิ์ แก้ววังสาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500 บาท
๒๐.คุณสวง-คุณละเมียด อินรองพล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500  บาท
๒๑.คุณสมมาต-คุณชุติมา-คุณฐิติวรดา-คุณฐิติกัลยา  มิตรญาติ (ประสิทธิ์เขตกิจ) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 400 บาท
๒๒.คุณปา พิศนุย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 400  บาท
๒๓.คุณไสว รัตนเสนศรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 200  บาท
๒๔.คุณสมชาย-คุณเดือนเพ็ญ-คุณไอริณ-คุณพรชนก นาคปานเสือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 400  บาท
๒๕.คุณสุนทร คารวุตม์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 400 บาท
๒๖.คุณบุญเทียม เนตรแสงสี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 200  บาท
๒๗.คุณสมเกียรติ ใจเอื้อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100  บาท
๒๘.คุณคำภา-คุณละเอียด-ด.ช.ณัฐพงศ์-ด.ญ.ปิยธิดา ปลอดโคกสูง, คุณมนตรี-ด.ช.ธนภัทร-ด.ช.พลวัตร เขียวเทียน, คุณมลฤดี พาสาลี, คุณสุจิตรา ทองพงษ์เนียม, คุณมานะ-ด.ช.รัชชานนท์ เพ็ชรน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 420  บาท
๒๙.คุณไมตรี-คุณชมพูนุช-คุณมารวย-ด.ช.มีโชค มหาศรานุกูล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 3,000 บาท
๓๐.คุณกัญญารัตน์ สานโอฬาร พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 1,000 บาท
๓๑.คุณประยุกต์ เจริญจรัสกุล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 300 บาท
๓๒.คุณโฉม สุขมาก กรคุณโฉม   สุขมาก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT   300 บาท

๓๓.คุณลออ  ขำดียิ่ง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 300  บาท
๓๔.ครอบครัว  อัชชสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT  300  บาท
๓๕.คุณนงนุช  ศิลปพันธุ์  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 200  บาท
๓๖.คุณวารี ปานลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT  500   บาท
๓๗.คุณพณัฐดา  อุดมพิบูลย์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100  บาท
๓๘.คุณน้อย-คุณสุทิน  กระจ่างพันธ์ และบุตร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT  300  บาท
๓๙.คุณชัยพร  อุดมพิบูลย์ พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100  บาท
๔๐.คุณเพ็ญจันทร์  แคนพา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 300  บาท
๔๑.คุณสมชาย-คุณสิริวิมล  จันทร์แดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100  บาท
๔๒.คุณต่วน-คุณลำดวน  ศูนย์คำ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100  บาท

๔๓.คุณสมศักดิ์-คุณปิยดา-ด.ช.ปรัชญากร จะติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 300 บาท

๔๔.คุณพ่ออำนวย-คุณแม่คำปุ่น จัดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 200 บาท

๔๕.คุณพิทยา หล่อคุณธรรม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 500 บาท

๔๖.คุณวรรณา เจริญสุข กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 200 บาท

๔๗.คุณมาณีรัตน์ เจริญสุข กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100 บาท

๔๘.คุณประไพ จีนยิ้ม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100 บาท

๔๙.คุณกฤษณา จันทร์อ่อน พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 200 บาท

๕๐.คุณจิตรวงษ์ ภูวิจิตร พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 222 บาท

๕๑.คุณกาญจนา มากมูล พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 300 บาท

๕๒.คุณพรรณี เถื่อนโทสาร พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 199 บาท

๕๓.คุณฉลวย ส่งเพ็ชร  พร้อมครอบครัวกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 199 บาท

๕๔.คุณณฐพร ไชยววงศา พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 199 บาท

๕๕.คุณรานีย์ ราชไชยา-ด.ญ. ขวัญจิรา ทาฤทธิ์  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 199 บาท

๕๖.คุณ ถิรพร เถาหมอ พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 199 บาท

๕๗.คุณฉัตรลดา เหล่าประเสริฐ พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 199 บาท

๕๘.คุณปิ่น พรรณศิลป์ พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 300 บาท

๕๙.คุณจำเนียน-คุณทองล้วน ฝั้นเฝื่อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100 บาท

๖๐.คุณสง่า-คุณเผอิญ ใหญ่ยิ่ง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100 บาท

๖๑.คุณนเรศ-คุณชลธิชา ใหญ่ยิ่ง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT 100 บาท

๖๒. คุณเกษม คุณอุไรวรรณ จั่นกุล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย BT  300 บาท