Blue Flower

พิธีมอบทองคำเข้าคลังหลวง ตามพินัยกรรมขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ สวนแสงธรรม พุทธมลฑล สาย ๓ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

มอบทองคำแท่งตามพินัยกรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๐.๐๐ น.       - ทองคำแท่งพร้อมบริเวณพิธี

เวลา ๑๐.๔๕ น.       - คณะเจ้าหน้าที่พร้อม ณ สวนแสงธรรม

เวลา ๑๐.๕๐ น.       - ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาถึงสวนแสงธรรม เข้าประจำที่

                              - หลวงปู่บุญมี หลวงปู่ลี ถึงบริเวณพิธี เข้าประจำธรรมาสน์

เวลา ๑๑.๐๐ น.       - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เสด็จถึงสวนแสงธรรม

-    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะแด่หลวงปู่บุญมี หลวงปู่ลี

-    ผู้แทนโครงการช่วยชาติ กล่าวรายงานมอบทองคำ

-    หลวงปู่บุญมี หลวงปู่ลี พร้อมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วลงจากธรรมาสน์ มาบริเวณที่ตั้งทองคำแท่ง และประพรมน้ำพุทธมนต์บนทองคำแท่ง

-    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงถวายเครื่องไทยธรรม ถวายเกียรติคุณบัตร พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) และทรงถวายไทยธรรมหลวงปู่บุญมี หลวงปู่ลี

เวลา ๑๑.๔๕ น.       - หลวงปู่บุญมี พร้อมพระสงฆ์ กล่าวคำถวายอนุโมทนา และถวายพระพร

-    เสร็จพิธีแล้วผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจนับรับมอบทองคำแท่ง

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า รวมพลังสามัคคี บริจาคทำบุญถวายทองคำในครั้งนี้ เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และร่วมงานมหากุศลดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

www.luangta.com