Blue Flower

ขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติของ...

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า มีจิตศรัทธาอันแรงกล้า ร่วมบริจาคเงินทำบุญในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร ขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บริจาคผ่านข้าพเจ้าเป็นจำนวนมาก ดังที่ได้ประกาศแจ้งยอดรายการทำบุญต่างๆ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น..การเดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะมีความเกี่ยวข้องกับองค์ท่านมาโดยตลอด อนึ่งเพราะต้องการที่จะสนองความกตัญญูกตเวทีต่อองค์ท่าน ที่ให้ความเมตตากับข้าพเจ้ามาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งยังดำรงอยู่ในสมณเพศ จนถึงปัจจุบันสมัย

การเดินทางกลับเมืองไทย เพื่อร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร ขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดป่าอริโซน่า โดยคุณวอเทอร์-คุณป้าเตือนใจ บิแองโก ขับรถอาสาไปส่งที่สนามบินสกายฮาเบอร์ พร้อมคณะสงฆ์ ออกเดินทางจากเมืองฟีนิคโดยสายการบินยูเอสแอร์เวย์ ถึงสนามนามบินลอสแองเจลิสเวลา ๑๑.๐๐ น. (เครื่องบินดีเลย์) ออกเดินทางจากสนามบิน LAX เวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อไปไทเป ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน EVA เดินทางถึงเมืองไทยเวลา ๐๒.๓๐ น. ของวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้นถึงเมืองไทยได้รับความสะดวกจากพี่เศรษฐวิทย์ พี่กัญญ์ณพัชญ์ เดินทางมารับที่สนามบินเพื่อไปพักที่บ้าน..ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เพลาเย็น เดินทางต่อโดยสายการบินแอร์เอเชีย ได้รับการสนันสนุนจากลุงบ๊อป-ป้าจอย นิวแมน เพื่อไปยังจังหวัดอุดรธานี

ถึงสนามบินที่ ๒๓ กองทัพอากาศจังหวัดอุดรธานี เวลา ๑๘.๐๐ น. ได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงทรัพย์ ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี  เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเองถึงสนามบิน และนำส่งยังวัดป่าบ้านตาด...

ตั้งแต่เย็นวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าได้อยู่ช่วยงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จากนั้นได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบิดามารดาที่สกลนคร โดยรถของตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี...วันที่ ๘ มีนาคม ช่วงเช้าได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร ในเวลาเย็นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  เดินทางถึงกทม.เวลาเช้าของวันที่ ๙ มีนาคม จากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และไปพักที่บ้านของพี่เศรษฐวิทย์ พี่กัญญ์ณพัชญ์..ก่อนกลับได้เดินทางไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต ที่สำนักสงฆ์สิงหเสนี..วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๔๗ น. ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA กลับประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางถึงวัดป่าอริโซน่าโดยสวัสดิภาพ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม เวลา ๒๑.๐๐ น.

 

ในการเดินทางเพื่อไปร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ข้าพเจ้าต้องขออนุโมทนาขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ให้การอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขออำนาจมหากุศลผลบุญที่บำเพ็ญครั้งนี้ จงสำเร็จกับทุกท่านๆท่าน และขอน้อมถวายมหากุศลบูชาพระคุณแด่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แลขอแผ่มหาบุญมหากุศลแก่บิดามารดา ปู่ยาตายาย ญาติมิตรสหาย ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร แลสรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมถึงพระอินทร์ พระพรหม ยม ยักษ์ ครุฑ คนธรรภ์ กุมพัน นาค รุกขเทวดา อากาศเทวดา ภุมเทวดา ฯลฯ แลจงเป็นพลวปัจจัยแก่พระนิพพานของเหล่าปวงข้าพเจ้าทั้งหลาย เทอญ..

"การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข"

 

ด้วยจิตคารวะ

ตะวัน คำสุจริต
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔