Blue Flower

คณะศิษย์ได้อาราธนานิมนต์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลศิริราช

วันนี้ (๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระุคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ออกเดินทางจากสนามบินกองทัพอากาศ กองบินที่ ๒๓ จัีงหวัดอุดรธานี โดยเครื่องบินที่ทางกองทัพอากาศจัดถวาย เข้ารักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

 

  ซึ่งคณะแพทย์ที่ถวายการรักษา ได้กราบเรียนต่อคณะสงฆ์ที่ถวายการอุปัฏฐากว่า ท่านมีภาวะอาการปอดอักเสบติดเชื้อ และไ้ด้ถวายยาปฏิชีวนะเืพื่อทำการรักษา

 

  สำหรับการป่วยขององค์หลวงตามหาบัวฯ ครั้งนี้ ได้ถวายการรักษาเป็นอย่างดีจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น,โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งในขณะนี้อาการอาพาธของท่านดีขึ้นตามลำดับแล้ว สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.luangta.com

 

  การเดินทางเข้ารับการรักษาธาตุขันธ์ ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ครั้งนี้ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ได้เดินทางมาถวายการต้อนรับองค์หลวงตามหาบัว พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคคลสำคัญในบ้านเมือง ที่สนามบินกองบินที่ ๒๓ จังหวัดอุดรธานี และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง